Platform24

Vi siktar högt och tar den djärva positionen som “The Healthtech Innovation Company”.

För bara sanna innovatörer leder vägen. För endast rätt mix av expertis löser de svåraste utmaningarna åt deras kunder.

Modulär healthtech för enkel vård

Platform24 är jobbar för att frigöra potentialen inom vården genom att skapa smidig och tillgänglig vård, där både patienter och vårdgivare ges får ta del av den smartaste möjlga digitala lösningen som finns tillgänglig.

Vårt mål är att möjliggöra AI-precision och sammtidigt bibehålla den mänskliga interaktionen. Vi vill låta vårdgivare fokusera på vad det gör bäst – använda sin medicinska kunskap.

Vi föreställer oss en värld där tekniken förbättrar patientupplevelsen och ger patienten ett större mått av kontroll – vilket leder till ett bättre liv.

Vad Platform24 erbjuder

Front door

Vårdinrättningar investerar mycket på att deras fysiska mottagningar ska förbättra patientupplevelsen. Borde inte digitala enheter följa samma exempel?

Via “Patient Front Door” kan du ge dina patienter en säker digital vårdresa, som ger patienten utökad kontroll. Vår Front Door erbjuder en lösning för att bemöta patienten inom en och samma kanal. Denna plattform inkluderar alla de aspekter av digitala patientkontakter som vårdinrättningen tillhandahåller.

Självbetjäning och Automation

Med miljontals patientkontakter varje år erbjuder våra plattformar nordens mest omfattande och beprövade system för automatiserad triage, upprättande av patientjournaler samt dirigering av vård till rätt nivå.

Via vår självbetjänings- och automationssupport får patienterna kontroll över sina egna vårdresor och och vårdgivare sparar värdefulla resurser i form av både tid och pengar.

Vårdmöten

Våra moduler för vårdmöten gör det möjligt för både patienter och vårdgivare att initiera kommunikation. Vårdplanerare har även åtkomst till dialogresurser för att kunna diskutera med patienter eller för att följa upp de som är med i fjärruppföljningsprogram.

Remote Patient Monitoring

Detta är en viktig komponent i den kombinerade digitala och fysiska vårdmodellen, framförallt riktad till patienter som behöver ha en tätare kontakt med sina vårdgivare (så som patienter med kroniska tillstånd). Vanliga diagnosgrupper som kan dra nytta av denna teknik inkluderar diabetes, högt blodtryck, reumatoid artrit och astma.

Denna modul ger också kliniker möjlighet att tillfälligt följa upp efter medicinska ingrepp (så som efter operationer).

Anpassning

Eftersom plattformen digitaliserar flera av de viktigaste processerna för vårdaktörer – de som berör deras patienter – möjliggör vi anpassningsbara patientupplevelser och -flöden.